Xarici Ticarət

Xarici Ticarət

Firmamız Avropa, Amerika və Asiyanın müxtəlif şirkətləri ilə ticarət əlaqələri qurmuşdur. Xüsusilə qonşu Gürcüstan və Orta Asiya ölkələrinə böyük həcmli ixracatlar edərək ölkə iqtisadiyyatına tövhə veririk.