Elektrik Subpodrat

Elektrik Subpodrat

BS AVTOMATİKA ixtisaslaşmış mühəndis heyəti ilə müxtəlif layihələrin layihələndirmə, planlaşdırma, layihələrin icrası və işəsalma işlərini uğurla həyata keçirir.