Mühəndislik Xidmətləri

Mühəndislik Xidmətləri

Firmamız sənaye və bina avtomatikası, sərf hissələri, elektrik panelləri, kabel sistemləri, transformator, OG yuvaları, OG mühərrik işəsalıcıları və sürət kontrollerləri, fasad, interyer və küçə aydınlatma sistemləri, projektor, LED və generator qrupları, requlyatorlar, gərginlik kabelləri, siqnal kabelləri, elektrik mühərrikləri, nasos və sutəmizləyici sistemlərini əhatə edən məhsul çeşidi ilə mühəndislik xidmətləri göstərməkdədir və eyni zamanda bu məhsulların satışını həyata keçirir.