Fəaliyyət Sahələrimiz

Fəaliyyət Sahələrimiz
Fəaliyyət Sahələrimiz

Fəaliyyət Sahələrimiz


Mühəndislik Xidmətləri
Mühəndislik Xidmətləri

Firmamız sənaye və bina avtomatikası, sərf hissələri, elektrik panelləri, kabel sistemləri, transformator, OG yuvaları, OG mühərrik işəsalıcıları və sürət kontrollerləri, fasad, interyer və küçə aydınlatma sistemləri, projektor, LED və generator qrupları, requlyatorlar, gərginlik kabelləri, siqnal kabelləri, elektrik mühərrikləri, nasos və sutəmizləyici sistemlərini əhatə edən məhsul çeşidi ilə mühəndislik xidmətləri göstərməkdədir və eyni zamanda bu məhsulların satışını həyata keçirir.


Elektrik Subpodrat
Elektrik Subpodrat

BS AVTOMATİKA ixtisaslaşmış mühəndis heyəti ilə müxtəlif layihələrin layihələndirmə, planlaşdırma, layihələrin icrası və işəsalma işlərini uğurla həyata keçirir.


Xarici Ticarət
Xarici Ticarət

Firmamız Avropa, Amerika və Asiyanın müxtəlif şirkətləri ilə ticarət əlaqələri qurmuşdur. Xüsusilə qonşu Gürcüstan və Orta Asiya ölkələrinə böyük həcmli ixracatlar edərək ölkə iqtisadiyyatına tövhə veririk.


Elektrik Paneli İstehsalı
Elektrik Paneli İstehsalı

İstehsal prosesi yüksək texnologiya ilə təchiz edilmiş emalatxanamızda ixtisaslı mühəndislərin nəzarətində istehsal edilməkdədir.

İstehsal etdiyimiz panolar:

A.G. Paylayıcı Panellər

Baş Paylayıcı Panellər

İdarəetmə Panelləri

Kompensasiya Panelləri